Inka šamanizam – radionice

Inka šamanizam

Mistično nasljeđe Inka je jedna od rijetkih autohtonih duhovnih tradicija koja se sačuvala i nastavlja nepromijenjena već stotinama godina. U andskoj (Inka) tradiciji kozmos i sve u njemu se sastoji od žive, svjesne energije. I sami smo različiti izražaji te žive, svjesne energije, s individualnim kvalitetama i frekvencijom energije. Za Inke ne postoji dobra i loša energija, ili pozitivna i negativna energija već je sve energija koja se razlikuje po svojoj kvaliteti te postoji jedino laka i teška energija.

I stupanj – Inicijacija u Inka Šamanizam

U ovoj praktičnoj radionici polaznici će naučiti kako se povezati sa kozmičkom energijom, kako otpustiti tešku energiju iz tijela i kako očistiti svoje energetsko polje i napuniti ga lakom energijom.

Kako ova tradicija uvijek teži harmoniji polaznici će naučiti uskladiti žensku i mušku energiju te integrirati obje energije unutar njihovog energetskog polja.

Svi sudionici će biti inicirani u drevna učenja Inka i povezati se s energijama Majstora koji već stoljećima poučavaju ovu tradiciju.

Do kraja ove radionice naučit ćete praktične tehnike koje se mogu koristiti u bilo koje vrijeme za oslobađanje teških energija, usklađivanje energetskog tijela i pomoći im da razviju svoj osobni potencijal.

II stupanj – Aktivacija energetskih pojaseva

Na ovoj radionici sudionici će naučiti o osobnom energetskom sistemu, gdje se nalaze različiti energetski pojasevi i energetski centri te kako ih korisititi.

Untuar našeg energetskog polja se nalaze pet energetskih pojasa i sedam energetskih centara. Inke te energetske centre nazivaju očima i smatraju da sve naše oči trebaju biti otvorene (aktivirane) kako bi se i naša percepcija otvorila.

Samo Inka šaman moze aktivirati te energetske centre a ritual aktivacije Inka zovu “tkanje energetskih pojaseva”. Aktivacijom energetskih centara naš osobni energetski sustav biti će u potpunosti integriran (satkan).
Ove se tehnike koriste za održavanje ravnoteže i jačanje energetskog tijela, a ujedno nam omogućuju da uskladimo odnose s ljudima, prirodom i kozmosom.

III stupanj – Magični put

Naučit ćete tehnike za rad sa različitim razinama svijesti upotrebljavajući svoje energetske centre. Naučit ćete kako odabrati svoje pomagače i, uz njihovu pomoć, razviti viša stanja svijesti.

Prema Inkama, osoba koja kroči magičnim putem razvit će sedam osobnih moći: moć djelovanja, manifestiranja, viđenja, govora, osjećanja, kretanja i moć da se ponaša autentično, u svim aspektima svog života.

Prakticiranje ovih tehnika omogućit će vam da još više razvijete svoju intuiciju, namjeru i kreativnost i probudit će vaš najviši unutarnji potencijal.

Pisaq 2016

“Blagoslovi nam mogu doći na mnogo načina. Meni je jedan od njih došao u obliku Mireline radionice “Incijacija u Inka šamaizam”. Dan ispunjen nadahnjujućim pričama, izvanrednim ljudima, korisnim informacijama, smijehom i praktičnim alatima koje možemo primijeniti odmah. Mirelina strast i duboko znanje materije gotovo da sjaji kroz nju i uistinu služi kao inspiracija. Iskreno preporučam svima koji žele bolje poznavati sebe i imati čišću vezu sa svijetom oko njih.” – Zuzka, Bodyworker

“Radionica me nadahnula i osnažila. Tema šamanizma je ogromna, a Mirela proslijeđuje upravo pravu količinu informacija na vrlo praktične načine. Ona ima duboko razumijevanje teme i njenih međusobnih poveznica. Preporučio bih njene radionice i tečajeve bilo kome tko je zainteresiran za šamanizam” – Carrie Lennard, Musician/Teacher

Pročitajte više i pogledajte kratki video