22. i 23.3.2024 Zagreb, Aktivacija energetskih pojaseva, Inka II

Uvjet za sudjelovanje završena radionica Inka I stupanj.

Radionica aktivacija energetskih pojaseva, Inka II ili Chaupy.

Chaupy na quechua jeziku znači srednja strana učenja a ova strana tradicije uči kako povezati osobni energetski system s različitim energijama iz prirode i svemira.

U Andskoj tradiciji naš energetski sistem se sastoji od 7 energetskih centara i 4 energetskih pojaseva.

Tokom aktivacije vašeg energetskog sistema koristim obredno “chumpi” kamenje, povezano sa svetim planinama Perua, koji Andski šamani koriste već stoljećima.

Ritual aktivacije energetskih pojasa Inka zovu “tkanje energetskih pojaseva”, a aktivaciju energetskih centara zovu “otvaranje očiju”. Inka tradicija energetske centre naziva očima jer smatraju da sve naše oči (energetski centri) trebaju biti aktivirane kako bi se i naša percepcija otvorila.

Nakon što su energetski pojasevi aktivirani i utkani u vaše energetsko tijelo naučiti ćete tehnike za rad s njima. Naučiti ćete:

  • tehnike za rad s energetskim centrima i pojasevima
  • kako očistiti svoje energetske centre
  • kako nastaviti razvijati intuiciju i percepciju
  • održavati ravnotežu energetskih centara
  • jačati svoje energetsko tijelo
  • razvijati Inka sjeme, sjeme vašeg potencijala

Aktivacijom energetskih centara vaš osobni energetski sustav biti će u potpunosti integriran a tehnike će vam koristiti da nastavite razvijati intuiciju i percepciju.

Informacije i prijave: info@heartmedicine.co.uk