Aimee D

“QHHT sesija sa Mirelom je jedna od najvažnijih događaja u mom životu. U tri sata sam više razumjela o tome tko sam, zašto sam takava kakva jesam i što želim učiniti sa svojim životom, nego što sam razumijela tijekom više od tri desetljeća. Preporučila bi svima da to učine!”

mirela@heartmedicine.co.uk

Heart Medicine © 2021 All Rights Reserved.

Privacy Policy